Personlig Assistans

Högkvalitativ personlig assistans, till människor med omfattande rörelsehinder i kombination med flera funktionsnedsättningar, är en viktig del av vårt helhetstänkande i Bambi.

Individuellt anpassad, personlig assistans innebär att individen själv ges möjlighet att definiera och skapa sitt liv oavsett funktionsförmåga. Ett liv som andra jämnåriga barn, ungdomar och vuxna har. Tillgång till spännande möten och stimulerande upplevelser, meningsfull fritid, ökad självständighet och möjlighet att utöva sitt medborgarskap är bara några exempel på vad en väl fungerande personlig assistans kan ge. 

En förutsättning är tillgången på kunniga, välutbildade och engagerade assistenter. Bambi har lång erfarenhet av att administrera, rekrytera samt specialutbilda medarbetare för att möta de unika krav som människor med omfattande funktionsnedsättningar ställer.

Inom Bambi strävar vi efter att på olika plan verka för att höja assistentyrkets status samt öka kvaliteten i själva arbetet. Vi vill erbjuda trygga anställningsvillkor och en utvecklande arbetsmiljö. Det eventuella överskott som företaget gör delas inte ut som vinst utan används till kompetensutveckling och stöd till våra medarbetare.

Det kan gå till på olika sätt när man väljer en personlig assistent. Bambi ekonomisk förening har arbetsgivaransvaret och hanterar löneutbetalningar och all annan administration. Men det är den assistansberättigade som tillsammans med sina föräldrar/legala företrädare bestämmer vem som ska anställas som assistent. Kanske vet man redan vem man vill anställa. I annat fall hjälper Bambi till med rekryteringen. Vem den personliga assistenten än blir så genomgår hen alltid en individuellt anpassad utbildning som "skräddarsys" för det aktuella uppdraget. Därutöver erbjuds assistenten kontinuerlig kompetensutveckling och handledning efter eget önskemål och behov i uppdraget.

Hur assistansen ska utformas är något som bestäms av den assistansberättigade: hur ofta och hur länge assistenten ska finnas tillgänglig, var arbetet ska ske, hur och när arbetet ska utföras. Givetvis utifrån det antal assistanstimmar som finns beslutade och som är grunden för assistansuppdraget.

Varje assistansuppdrag har en Assistanskonsult på Bambis kansli som ansvarar för och regelbundet följer upp arbetet och hjälper till om något behöver förändras.

I några assistansuppdrag används interaktiv utbildning vid anställning av nya assistenter. Utbildningen visar aktiviteter, medicinering, rörelseträning med mera och har utvecklats i samarbete mellan den assistansberättigade, Bambi, föräldrar/legal företrädare, rutinerade assistenter och i förekommande fall andra experter såsom hydroterapuet och sjukgymnast. Eftersom central kunskap dokumenterats och demonstreras i utbildningen underlättas arbetet för alla, kanske framför allt för den assistansberättigade själv. Utbildningen innehåller film och text med kompletterande frågor och svar.

För ytterligare information om Bambi Assistans:

Erik Skogsberg

E-post: förnamn.efternamn@bambi.se