Korttidshem

På Bambi Korttidshem står barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning i fokus. Korttidshemmet ska vara en plats där värme och omtanke i vardagen är självklar och erbjuda en miljö som är stimulerande att vistas i.

Bambi Korttidshem finns till för att ge barn och ungdomar med omfattande funktionsvariationer ett ställe där de kan vara utan sina familjer. Verksamheten är anpassad efter just deras önskemål och behov och utvecklas ständigt.

Genom korttidshemmet får barnen och ungdomarna miljöombyte och egna sociala kontakter och samtidigt kan familjerna få en kortare tids avlösning . Att kunna se varje barn eller ungdom som en individ och ge dem just det stöd och den hjälp de behöver är ett av Bambis kännetecken. Därför läggs stor möda på att anställa medarbetare som inte bara är formellt kvaliciferade utan också har empatisk förmåga och en stor portion emotionell intelligens. Lika viktigt är att medarbetarna känner ett personligt engagemang i varje enskilt barn för att kunna tillgodose barnens individuella önskemål.

På helgerna förstärks ordinarie personal med de så kallade helglöparna - många är blivande socionomer, sjukgymnaster, sjuksköterskor och specialpedagoger. Miljön är hemlik och trygg, såväl inne som ute. Korttidshemmet har en härlig skogstomt med ytor och terasser, väl anpassad för rullstolsanvändare, stora gräsytor och en egen kryddträdgård. Inomhus finns stora, ljusa rum för gemensamma aktiviteter. Sovrummen utformas så att de ska upplevas som så personliga som möjligt för varje barn när de vistas på korttidshemmet. Vi strävar efter att korttidshemmet ska kännas lika "hemma" som hemma.

En viktig del av korttidshemmets verksamhet består i att berika barnens och ungdomarnas fritid. Det finns en hopp-och-lek för rörelseträning och ökat välbefinnande, en akka-platta för aktivitet och träning och ett stort bubbelbadkar för avslappning. Vi har också en musiksäng och olika upplevelserum. Även social träning görs med kafébesök, konsertbesök och utflykter till exempel till Skansen eller liknande. Ibland arrangeras familjefester och varje år Bambis sommarfest.

Varje dygn har Bambi Korttidshem plats för 6 st barn och ungdomar i åldrarna 3-24 år.

Välkommen att kontakta Bambi Korttidshem om Du vill veta mer!

 

 

Verksamhetsansvarig Bambi korttidshem:

Krister Klotz 
Mobil: 0735-22 88 30
E-post: förnamn@bambi.se

 
Besöksadress och kontaktnummer:

Nyängsvägen 49, 167 54 Bromma
Telefon: 08-25 37 06
E-post: kortis@bambi.se