Daglig verksamhet

Som det mesta inom kooperativet Bambi föddes idén om att starta en daglig verksamhet ur ett behov hos vår målgrupp. Två var på väg att sluta skolan och två hade inte hittat någon daglig verksamhet som kunde matcha deras behov och önskemål.

Bambi daglig verksamhet (DV) startade våren 2010 och är specialdesignad för fem unga vuxna som deltagit i Bambi ekonomisk förenings verksamheter sedan de var mycket små. De har vistats på Bambi korttidshem och deras personliga assistans administreras av Bambi assistans. 
Alla har flera och mycket omfattande funktionsnedsättningar och tillhör personkrets 1 enligt LSS. Deltagarantalet är begränsat till fem då dessa personer är infektionskänsliga, ljudkänsliga samt känsliga för nya och ”för många” intryck.

Syftet med de dagliga aktiviteterna på Bambi DV är framförallt att ge deltagarna stöd att utveckla sina möjligheter till kommunikation med andra. Målet är att främja deras personliga utveckling och därigenom stärka deras möjlighet till större delaktighet i samhället. Med hänsyn till deltagarnas omfattande funktionsnedsättningar inrymmer dagarna också möjlighet till vila och rekreation och vissa habiliteringsinsatser som ges i samarbete med logoped, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Kontakt Bambi Daglig verksamhet:

Krister Klotz & Susanna Persson 

Telefon: 08-25 37 06 (välj knappval 2), 0735228805

epost: dv@bambi.se