Introduktioner och rutiner

Samtal och inspiration kring hur man kan vara tydlig i introduktionsrollerna. Tillsammans med Bambis handledare Marcus utforskar man syftet med att ha rutiner och listor (som deltagare får man gärna ta med listor på rutiner). Bli inspirerad kring hur man kan skriva rutiner med koppling till värdegrund och de behov vi möter.