Hjärt- och lungräddning

En livsviktig utbildning som kan rädda liv! Alla Bambi ekonomisk förenings medarbetare behöver därför  ha uppdaterade kunskaper i Första hjälpen – HLR.

Efter en utbildning i hjärt-lungräddning, HLR, kan du självständigt utföra hjärt-lungräddning tills ambulanspersonal tar över. Kursen är särskilt riktad till personal som arbetar med personer med rörelsehinder och andra funktionsnedsättningar.