Bambis Basutbildningar

Obligatorisk grundutbildning

 

Bambi Basutbildning

 Enligt Socialstyrelsens Allmänna råd SOSFS 2014:2 ställs det särskilda krav på kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till människor med funktionsnedsättning. Det innebär att Bambi som arbetsgivare måste se till att alla våra medarbetare har denna kunskap. Vi har därför en obligatorisk basutbildning som genomförs i flera steg utifrån grundkompetens och anställningsår hos varje medarbetare.

 

Basutbildningen har i stort sett samma innehåll oavsett yrkesroll, avlösare, personlig assistent, medarbetare på korttidshemmet, administrativ personal mm. Den anpassas dock något för varje yrkesgrupp. Denna basutbildning är obligatorisk för alla Bambis medarbetare.

 

BAS, steg 1 Kompassen

 

Föreläsning av Annelie Gehrke, Bambis utbildningsansvarige kring LSS-lagstiftning samt reflektionsövningar och diskussion kring Bambis värdegrund som leds av Marcus Lundberg, handledare.

Vi undersöker vad som påverkar oss i vår yrkesroll genom att gå igenom Lagar, Process, Dilemma, BAMBIS Kompass (Kunskap, Empati, Självkännedom) samt att få klarhet i vad BAMBI menar med målsättningen att arbeta Genomtänkt / Professionellt.

 

BAS, steg 2 förberedelser:

 

Dessa tillfällen (Du ska gå minst 3 ggr innan Bas2) är är ett uppföljande samtal/reflektion kring hur vi kan använda oss av Bambis Kompass i vår vardag. Vi övar på att ta kompassens olika perspektiv i praktiska exempel. 

Upplägget är så att deltagarna själva är med och påverkar innehållet. Dessa tillfällen ger också mer övning i att reflektera över vad ett professionellt förhållningssätt innebär.

 

BAS, steg 2 Empati

Steg 2 fokuserar på Empatibegreppet.

-dels för att höra vad forskning säger om det.

-dels så utforskar och försöker vi medvetandegöra vad som kan påverka kontakten och den empatiska förmågan.

Just mötet med den andre, är kärnan och en förutsättning för upplevelsen av Kvalitet i vårt arbete.

BAS, steg 3 Självkännedom

Hur kan vi hitta fler sätt att ta hand om oss själva så att vi vill ge och så att vi håller på sikt?

Hur kan vi få inspiration till att skapa goda vanor för vårt eget välmående?

Hur påverkas min yrkesroll av hur/vem jag är?