Våra kurser

Alla våra verksamheter behöver professionella medarbetare som trivs i sin yrkesroll.

Genom att anställda engagerade medarbetare som vill utvecklas i sin yrkesroll kan vi erbjuda stöd och service med hög kvalitet till de som väljer att anlita Bambi. Oavsett vilken roll medarbetaren har ställer rollen stora krav på kompetensutveckling och den professionalism samt integritet som krävs för att kunna arbeta nära in på en annan människa.

Bambi erbjuder därför alla medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling och handledning efter var och ens behov och roll. Bland utbildningarna finns teckenkommunikation, HLR/Första hjälpen, förflyttningsteknik och epilepsi. Särskild vikt läggs på utbildningar kring bemötande, förhållningssätt, empati, LSS-lagens intentioner och värdegrund för att säkerställa såväl det holistiska synsättet.

Alla våra personliga assistenter, avlösare och ledsagare erbjuds en individuellt anpassad utbildning, "skräddarsydd" för att möta de unika behoven hos den person de arbetar för. Ambitionen är altid att innan man börjar arbeta sitt första "egna pass", som assistent eller avlösare, få introduktion av vana assistenter eller föräldrar tills man känner sig trygg att utföra sitt arbete.

Bambi kan även erbjuda särskild utbildning för föräldrar och andra anhöriga. Som nybliven förälder till ett barn med flerfunktionsnedsättning ställs man ofta inför nya situationer som kräver särskilda kunskaper. Detta kan vi på Bambi hjälpa till med!

Är du medarbetare inom Bambis verksamheter och vill anmäla dig? Anmälan sker i Primass eller genom kontakt med Bambi kansli.