Handledning

För dig som vill utvecklas i ditt arbete och få stöd i din yrkesroll.

Handledning tar vara på dina erfarenheter och ger dig stöd för att utveckla din kompetens och ditt professionella förhållningssätt.

Arbetet som personlig assistent/avlösare och som medarbetare på korttidshemmet kan vara ett svårt och ofta ensamt arbete och tystnadsplikt gör det svårt att diskutera svårigheter och utmaningar i arbetet. Syftet med handledningen är att du ska få möjlighet att berätta om din arbetssituation, ställa frågor och diskutera konkreta svårigheter i arbetet  med en professionell handledare.

Handledning ger dig möjlighet att utforska dina egna värderingar och ditt professionella förhållningssätt. Det kan hjälpa dig att hitta ett förhållningssätt till olika situationer, arbetsuppgifter och relationer som är förknippade med ditt arbete och kan därigenom göra dig mer trygg i din yrkesroll. Handledningen är din tid och utgår från dina tankar och funderingar.

Även som förälder/anhörig till någon som har personlig assistent kan du uppleva svårigheter i hur du ska förhålla dig till att ha assistans i hemmet. Om du också är anställd som assistent så har du kanske också funderingar kring ditt förhållningssätt. Självklart är det även möjligt för dig att boka handledning.

De medarbetare som redan har ”vågat prova på” handledning får vi mycket positivt svar från. Vi vill uppmanas att vara alla att ta den här möjligheten till personlig och professionell utveckling.

Om du vill veta mer eller boka en tid för att prova på handledning så kontaktar du Bambi kansli.

 

Kort presentation av vår handledare som även deltar i våra Basutbildningar: 

Någon beskrivning

Marcus Lundberg  är vår erfarna, extern handledare som Bambi anlitat under lång tid. Han har över 15 års erfarenhet av att jobba som personlig assistent och har varit servicegarant under många år. Det är erfarenheter som han tar med sig i handledningen. Marcus skapar lugn och trygghet i handledningssituationen och ger en grund för utveckling och förändring i din yrkesroll. Marcus har tystnadsplikt och det som sägs under handledningen stannar där. Nu finns Marcus tillgänglig tisdag, onsdag, torsdag varje vecka  för både enskild handledning och i grupp. Annan tid efter överenskommelse.