Kooperativet Bambi idag

De kunskaper och erfarenheter som kom från att driva ett korttidshem utvecklades alltmer till ett helhetstänkande kring människor med omfattande behov av stöd och service.

Idag består Bambi ekonomisk förening av en unik kombination av tjänster och verksamheter, alla särskilt anpassade för just den här målgruppen. Affärsidén är att erbjuda högkvalitativ och personligt utformad service till människor med omfattande funktionsnedsättningar och ett utvecklande arbete med goda arbetsvillkor för medarbetarna.

Kooperativet har utvecklats till ett modernt företag som administrerar personlig assistans, avlösarservice  och driver LSS-verksamheter. De olika verksamheterna har en kontinuerlig och positiv inverkan på varandra och det är just detta som är Bambis styrka.

Inom Bambi undviker vi att dela upp behov i olika delar, så som ofta sker för människor med behov av särskilt stöd - i skolan och inom habilitering och sjukvård. Där möter de ofta en rad olika experter - alla specialister på sitt område. Inom Bambi är specialkompetensen istället den holistiska: Vi försöker se hela människan - hela tiden. Vår strävan är att vara experter på varje enskild individs samtliga behov samtidigt.

Våra ambitioner ställer naturligtvis stora krav på Bambis medarbetare. Därför satsar vi fortlöpande på kvalitativ nyrekrytering, vidareutbildning och kompetensutveckling. Detta görs möjligt genom att Bambi är ett företag som drivs av sina idéer och inte av vinstintresse. Eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten i form av utbildning, kompetensutveckling och utveckling av nya verksamheter.

Vill du veta mer om kooperativet och vem som kan bli medlem är du välkommen att kontakta styrelsen: styrelsen@bambi.se.