Tala om vad du tycker!

Vi vill gärna veta vad du tycker om Bambi och våra verksamheter!

Det går bra att vara anonym.
Om du önskar få svar av Bambi måste du ange ett sätt vi kan kontakta dig på: adress, telefon eller e-postadress.