Medarbetare inom administrationen

Vi som arbetar på Bambis kansli strävar efter att finnas tillgängliga för Bambis medarbetare och dem som får stöd och service genom kooperativet.

Karin Sääf Göransson

VD 

förnamn@bambi.se

 

Har arbetat inom Bambi sedan 2005. Min roll som VD innebär att jag har ett övergripande ansvar för allt som händer inom Bambi även om alla verksamheter har en egen chef som har ansvar för driften.

Är utbildad på Socialhögskolan och Pedagogiska institutionen (SU) och har under i stort sett hela mitt yrkesliv arbetet med människor med omfattande funktionsnedsättningar som personlig assistent, på kollo, med rådgivning och stöd till vuxna, som handledare och föreläsare mm.

Jag brinner för mänskliga rättigheter och jämlikhet och önskar att det ska genomsyra allt vi gör inom Bambi. Min ambition är att vår värdegrund inte bara ska vara vackra ord på hemsidan utan genomsyra det vi gör i vardagen. Värdegrunden ska visa sig i konkreta handlingar.

 

Du finner mig oftast på kansliet på Söder Mälarstrand 13 men då och då även på Nyängsvägen 49.

Annelie Gehrke

Verksamhetschef

Bambi korttidshem samt Bambi Daglig verksamhet

0735- 22 88 30

förnamn@bambi.se

 

Jag har jobbat inom Bambi sedan 1998. Är utbildad inom Produktionsledning och ledarskap men har ett förflutet som personlig assistent sedan många år tillbaka. Har en storasyster som lever med personlig assistans dygnet runt, där jag hittade min naturliga plats inom branschen. På min fritid är jag med min familj, springer långt och gör yoga, gärna alltid utomhus, nära vatten och skog. 

Viola Karlsson

Verksamhetschef Bambis assistans

0735- 22 88 01

förnamn@bambi.se

 

Har arbetat inom Bambi sedan 2007.
Jag jobbar idag som Verksamhetschef för assistansen.
Är utbildad socionom med inriktning mot funktionsnedsättningar samt i grunden även undersköterska. Har tidigare arbetat som Verksamhetschef på vårt korttidshem och Dagliga verksamhet och som assistanskonsult. Jag finns gärna tillhands både för dig som har assistans via Bambi idag och för dig som är intresserad av att börja anlita Bambi assistans. Även du som assistent på Bambi är välkommen att ringa.  

 

Du finner mig på vårt kansli på Söder Mälarstrand.

Therese Satola

Assistanskonsult

0735- 22 88 33

förnamn.efternamn@bambi.se

 

Jag har arbetat inom Bambi sedan år 2013. Min roll i företaget idag är som Assistanskonsult. Jag har bakgrund som ekonom, men med personlig erfarenhet inom funktionsnedsättningar har jag funnit min plats inom branschen och företaget där det ständigt ges utrymme för inspiration och utveckling.

 

Du finner mig på Bambi kansli vid Söder Mälarstrand och jag nås lättast på telefon och mail.

Anna Kvarnström

Assistanskonsult

0735-22 88 34

förnamn@bambi.se

 

Har arbetat inom Bambi sedan 2010. Började på Bambi som assistent och har sedan utvecklats vidare till Assistanskonsult. Jag trivs med att ha en nära kontakt till de assistansberättigade och medarbetarna. Jag motiveras av att prova nya vägar som kan utveckla vår verksamhet. Som godman hjälper jag gärna till med frågor kring godmanskapet.

 

Du finner mig vid Söder Mälarstrand och jag nås lättast på telefon eller mail.

 

Johan Eriksson

Assistanskonsult

0735- 22 88 04

förnamn@bambi.se

Jag är ny som assistentkonsult inom Bambi sedan juni 2018. Mitt uppdrag innebär att på distans arbetsleda de personliga assistenterna och att adminstera den personliga assistansen för våra huvudpersoner.
Jag har arbetat inom Lss och särskola i drygt 15 år, bl a med korttidstillsyn och ledsagning. Både som medarbetare och samordnare. Men också som föreståndare och enhetschef. Jag är utbildad inom humaniora och har läst psykologi och ledarskap.
Rätten till självbestämmande  och möjligheten att så långt som det bara är möjligt, få leva ett eget valt liv anser jag vara de viktigaste aspekterna inom Lss. Jag är glad att få fortsätta värna och främja det inom Bambi.

 

Ni finner mig vid Söder Mälarstrand och jag nås lättast via telefon och mail.

Therese Westman

Assistanskonsult och rekryteringsansvarig

0735- 22 88 02

förnamn@bambi.se

 

Jag har arbetat som assistanskonsult på Bambi kansli sedan 2007. Jag är kontaktperson på Bambi för flera assistansberättigade och deras familjer och fungerar som arbetsledare på distans för de personliga assistenterna. Jag har läst personalvetarprogrammet på Uppsala Universitet och har jobbat som personlig assistent i flera år. Jag har främst erfarenhet av att administrera personlig assistans för barn och ungdomar, och hjälper gärna till att informera om och planera assistansen för nya familjer som vänder sig till Bambi.

 

Du finner mig på Bambi kansli vid Söder mälarstrand och jag nås lättast kl. 09-16.

Emilia Mancho

Avlösar- & Ledsagarservice

0735- 22 88 31

förnamn@bambi.se

 

Jag har arbetat på Bambi kansli sedan 2009.

Mina första år 9 år inom assistansen och numer inom  Avlösar- och Ledsagarservice
Har en gedigen erfarenhet av att ge stöd och hjälp till familjer samt anställda genom åren på Bambi.
Brinner för människor rätt till ett självständigt och rikt liv.
På Bambi känner jag att jag får jobba med hjärtat, där min långa erfarenhet kommer till användning så att både familjer och anställda får de stöd samt utveckling som de behöver.
Är utbildad inom utveckling och ledarskap.
Hjälper gärna till vid funderingar kring beslut, ansökningar samt fortbildning för avlösare.

Du finner mig på vårt kansli på Söder Mälarstrand 13.

Cecilia Carlbom

Verksamhetsansvarig Bambi Avlösar- & Ledsagarservice

0735- 22 88 03

förnamn@bambi.se

 

Har arbetat inom Bambi sedan 2014. Mina roller som verksamhetsansvarig för Bambis avlösar-och ledsagarservice samt utbildningsansvarig innebär att jag får ha en positiv inverkan på såväl familjer som medarbetare. Är utbildad Socionom och har erfarenhet som personlig assistent och avlösare/ledsagare sedan tidigare. Jag har ett intresse av den juridiska aspekten inom LSS och fortbildning, jag hjälper därför gärna till med frågor kring beslut och utbildningar.

 

Du finner mig vid Söder Mälarstrand och jag nås lättast via mail, har möjligheten till flexibla tider och kan på begäran nås kvällstider.

Freja Forssblad

Ansvarig för HR-frågor

0735- 22 88 06

förnamn@bambi.se

 

Jag har jobbat inom Bambi sedan 2003. Tidigare med assistans och avlösning, men idag främst inom personal-/HR området.  HR handlar om sådant som rör relationen mellan medarbetare och arbetsgivare. Det rör både lagstadgade ”hårda” frågor som ”mjukare” frågor som har med företagets kultur att göra. Jag är utbildad beteendevetare och har även läst arbetsrättsjuridik. Arbetsrätt och arbetsmiljö är det jag jobbar allra mest med idag. Är du anställd på Bambi ska du ha goda arbetsvillkor, känna trygghet och delaktighet kring din arbetsmiljö och få möjlighet till utveckling i ditt yrke.

 

Du finner mig på vårt kansli på Söder Mälarstrand 13.

 

Cissi Gunlöv

Ekonomiansvarig

förnamn@bambi.se

 

 

Har arbetat på Bambi kansli sedan 2004 .Mina arbetsuppgifter är inom ekonomi med inriktning på bokslut, budget och avstämningar. Är utbildad inom ekonomi och har arbetat med det sedan 1996. 

 

Jag nås via mail.

 

Maria Höglund

Löneadministratör, ekonomi

0735- 22 88 08

förnamn@bambi.se

 

Har arbetat inom Bambi sedan 2013. Min roll som löneadministratör och ekonomiassistent innebär att jag arbetar med alla delar inom Bambis ekonomi. Jag är utbildad inom ekonomi och samhällsvetenskap. Jag har ett intresse av att våra huvudpersoner ska ha den allra bästa assistansen samt att våra medarbetare ska ha ett trivsamt arbete för de pengar vi har att röra oss med.

 

Du finner mig vid Söder Mälarstrand och jag nås lättast via mail.

Veronica Mancho

Tjänstledig

Administratör Avlösar- och ledsagarservice

 

Har arbetat inom Bambi sedan 2008. Min roll började som personlig assistent och senare som personal på vårt korttidshem. Jag är utbildad inom samhällsvetenskap med global profil där mitt intresse för människor växte, inom företaget har jag utbildat mig vidare inom personlig assistans. Mina roller som assistanskonsult och flexistent samordnare innebär att jag har stor insyn i alla våra verksamheter.
Jag har ett stort intresse av utvecklingen inom personlig assistans, för våra huvudmän och våra assistenter. Har du frågor om  personlig assistans  så kan du vända dig till mig.

 

Du finner mig vid vårt kontor på Söder Mälarstrand 13, och jag nås lättas på telefon och mejl.