Medarbetare inom administrationen

Vi som arbetar på Bambis kansli strävar efter att finnas tillgängliga för Bambis medarbetare och dem som får stöd och service genom kooperativet.

Erik Hagberg

VD 

0733-40 51 43

förnamn.efternamn@bambi.se

 

2019 fick jag förtroendet att tillträda som VD för Bambi ekonomisk förening.  Jag är utbildad Socialpedagog med lite tilläggskurser i handledning och förvaltningsrätt.  Jag gillar att lösa uppgifter tillsammans med andra och försöker att se möjligheter i alla situaioner. Mest av allt gillar jag att se personer runt omkring mig, både kollegor och huvudpersoner utvecklas och lyckas utifrån sina personliga förutsättningar. På Bambi vill jag bidra med min erfarenhet av verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete- både i teorin och i praktiken. Under hela mitt mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med att ge stöd och skapa förutsättningar för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Inledningsvis jobbade jag inom skolvärlden men har nu över 20 års erfarenhet av LSS-området. Jag bor med min fru och mina tre barn i ett radhus i Bromma, ett par kilometer från Bambis verksamheter på Nyängsvägen.

Om du har tankar eller frågor eller om du vill prata om Bambis verksamhet får du väldigt gärna höra av dig till mig.

 

Therese Westman

HR-ansvarig

0735- 22 88 02

förnamn.efternamn@bambi.se

 

Jag har arbetat på Bambi kansli sedan 2007, främst med personlig assistans. Under dessa 15 år har jag följt Bambis utveckling från ett mindre föräldrakooperativ till ett brukarkooperativ med flera olika verksamheter som hela tiden utvecklas för att möta huvudpersonernas behov. Från våren 2022 är jag ansvarig för HR-frågor.

Cecilia Carlbom

Verksamhetschef Bambi Avlösar- & Ledsagarservice

0735- 22 88 03

förnamn.efternamn@bambi.se

 

Har arbetat inom Bambi sedan 2014. Min roll som verksamhetsansvarig för Bambis avlösar-och ledsagarservice innebär att jag får ha en positiv inverkan på såväl familjer som medarbetare. Är utbildad Socionom och har erfarenhet som personlig assistent och avlösare/ledsagare sedan tidigare. Jag har ett intresse av den juridiska aspekten inom LSS och jag hjälper därför gärna till med frågor kring beslut.

 

Jag finns på Söder Mälarstrand och nås lättast via mail, har även möjligheten till flexibla tider och kan på begäran nås kvällstider.

Caroline Andersson

Verksamhetschef Bambi Daglig Verksamhet

0735- 22 88 35

förnamn.efternamn@bambi.se

 

Jag har arbetat på Bambi sedan år 2010. Jag är utbildad Socionom och började min resa på Bambi som personlig assistent blev därefter samordnare och senare assistanskonsult. Jag har även jobbat en kortare period med avlösarservice och med Bambis utbildningar framöverallt DAL. Sedan år 2016 arbetar jag på vår dagliga verksamhet och sedan augusti 2020 är jag numera verksamhetschef där. Jag tycker att det väldigt spännande att arbeta med deltagarna och få vara med och stötta till att utveckla nya förmågor och bibehålla styrkor. För mig ligger delaktighet, kommunikation och givande aktiviteter varmt om hjärtat. Har du några funderingar kring Bambi daglig verksamhet är du välkommen att höra av dig till mig. Jag finns på Nyängsvägen 49 men du når mig alltid på telefon, sms och/eller mail.  

Krister Klotz

Biträdande enhetschef Bambi Korttidshem

0735-22 80 30

förnamn.efternamn@bambi.se

 

Jag har arbetat inom Bambi sedan 2016 och tillträdde som Bitr. Enhetschef för Bambi korttidsboende hösten 2019. Innan har jag jobbat som personlig assistent och brinner för att se barn/ungdomar utvecklas. Jag vill och kommer se till att varje barn/ungdom får den absolut bästa tänkbara korttidsvistelse som de önskar. Jag finns tillhands för er som redan har korttidsboende idag och för er som är intresserade av börja eller för er som rentav bara är nyfikna på vad ett korttidsboende är för något.

 

Jag finns på Nyängvägen 49 och nås variernade tider per mail och telefon.

 

 

Therese Satola

Ekonomiansvarig

0735- 22 88 33

förnamn.efternamn@bambi.se

 

Sedan år 2013 har jag haft förmånen att få arbeta inom Bambis organisation. Under de första 7 åren har jag varit verksam i Bambis assistans, där jag fått vara med att utvecklas och inspireras tillsammans med såväl huvudpersoner som medarbetare.

 

Från februari 2021 har jag fått förtroendet att tillträda som Bambis ekonomiansvarige, en roll där jag kan kombinera min utbildning som civilekonom tillsammans med åren inom assistansen. Utifrån de medel vi har att röra oss med, ser jag fram emot allas vår fortsatta utveckling av Bambis verksamheter - där vi utformar personlig service utifrån varje huvudpersons önskemål och behov, samt arbetar för goda arbetsvillkor för våra medarbetare.

 

Välkommen att kontakta mig om du har frågor kring den ekonomiska biten eller om Bambi som organisation och arbetsgivare - mina kontaktuppgifter finner ni ovan!

Annelie Gehrke

Internutbildare/Utbildningsansvarig

0735- 22 88 00

förnamn.efternamn@bambi.se

 

Jag har varit aktiv inom Bambi sedan 1998 inom olika verksamhetsområden. Har under många år internutbildat och varit ansvarig för Bambis korttidshem under 5 års tid. Är i grunden utbildad inom organisationsutveckling och ledarskap för Non-profit. Mitt fokus är på bemötande, delaktighet, utveckling och kommunikation. Jag vill se våra medarbetare och huvudpersoner växa, utmanas, glädjas och leva. Är du intresserad av att veta mer om Bambis utbildningar eller handledning får du gärna höra av dig till mig. 

Christina Snell Edström

Assistanskonsult

0735- 22 88 04

förnamn.efternamn@bambi.se

 

Jag är anställd som assistanskonsult på Bambi sen i januari 2020. Jag har de senaste 20 åren arbetat med barn och unga vuxna med funktionsnedsättning, främst inom korttidsverksamhet, men också i särskolan. Under de senaste 11 åren har jag arbetat som samordnare mellan skola och korttids i nära samarbete med verksamhetschef och Rektor. Assistans är för mig ett nytt område och det blir spännande att få möjlighet att utvecklas inom det. ”Trygghet att våga” är för mig en självklarhet.  Med samarbete och kommunikation hoppas jag kunna bidra med att hålla Bambis värdegrund levande.

 

Jag finns på Kansliet på Södermälarstrand och nås vi mail eller telefon.

 

Malin Gustafsson

Assistanskonsult 

0735-22 88 08 

förnamn.efternamn@bambi.se

 

Jag började arbeta som assistanskonsult på Bambi juni 2021. Har tidigare arbetat som personlig assistent i fem år och flera år inom förskoleverksamheten. Har studerat till personalvetare och tog examen juni 2021. Vill genom mina tidigare erfarenheter och kunskap vara med och stötta medarbetarna samt arbeta för huvudpersonernas rätt till ett självständigt liv där de känner trygghet att våga. Kommunikation, samarbetsvilja och förståelse är delar av grunden för att nå dit och aspekter som genomsyrar mitt arbetssätt. 

 

Mig når ni smidigast via mail eller telefon (se ovan), eller på kansliet på Söder Mälarstrand. 

Michelle Diaz

Administratör Ekonomi & Bambi avlösar-och ledsagarservice 

0735- 22 88 38

förnamn.efternamn@bambi.se

 

Jag är anställd på Bambi sedan januari 2021. Har sedan tidigare bred erfarenhet av att jobba inom vård och omsorg, dels som personlig assistent och samordnare, dels inom serviceyrket och äldreomsorgen. Efter några år valde jag studera ekonomi och att få möjlighet att kombinera ekonomi med administration inom avlösar- och ledsagarservice så har jag nu hittat min plats. Att få komma nära medarbetare och familjer samt bygga upp en kontakt och kunna stå bakom vår värdegrund trygghet att våga är för mig viktigt. Ser fram emot att utvecklas i min roll och kunna hjälpa alla med frågor som uppstår både inom den ekonomiska biten samt inom avlösar-och ledsagarservice.

 

Jag finns på Kansliet på Södermälarstrand och nås via mail eller telefon.

Linnea Bengtsson

Assistanskonsult

0735-22 88 01

förnamn.efternamn@bambi.se

Masi Ebrahimzadeh

Rekryterings- och bemanningsansvarig

förnamn.efternamn@bambi.se

 

Jag är anställd på Bambi i rollen som rekrytering-och bemanningsansvarig inom assistans. Jag har flerårig erfarenhet av arbete inom vården där jag bl.a. arbetat som personlig assistent, ledsagare, på korttidsboende samt inom äldreomsorgen. Jag är utbildad beteendevetare med inriktning psykologi med tilläggskurser inom rekrytering, verksamhetsutveckling och organisation. På fritiden lagar jag gärna god mat, målar eller hänger med min familj. Jag är riktig bra på att höja stämningen, bidra med positiv energi och en fena på timemanagement. Med det sagt hoppas jag kunna bidra till Bambi’s utveckling med hjälp av min utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper. Det jag tycker är mest lockande med Bambi är att alla som jobbar här brinner för det de håller på med, vilket syns på det jobb som utförs på Bambi. Tillsammans jobbar vi med vår värdegrund ”Trygghet att våga” för att skapa bättre förutsättningar för våra huvudpersoner och anställda.

Jag finns på kansliet på Södermälarstrand och nås via mail eller telefon.

Sebastian Solkrona

Ansvarig för kvalitets- och utvecklingsfrågor

0735- 22 88 34

förnamn.efternamn@bambi.se

 

Jag började på Bambi 2021. Jag har en lärarutbildning med specialpedagogik i grund och har utöver det läst bland annat KBT, NLP och förvaltningsrätt. Jag har jobbat med LSS i skola och framför allt omsorg i 25 år. Innan Bambi så arbetade jag inom daglig verksamhet 12 år och där har jag jobbat med framför allt kvalitetssäkring, verksamhetsutveckling, utbildning, handledning och ledarskap som en del av verksamhetsledningen.
Jag har valt att jobba med LSS för att det känns otroligt meningsfullt att kunna göra skillnad på riktigt för människor med behov av särskilt stöd. Min vision för att arbeta med kvalitet och utveckling är att det framför allt behöver kunna göra en mätbar och konkret skillnad för våra huvudpersoner. Vägen dit är genom att skapa riktiga positiva förutsättningar för alla medarbetare som en del av vår gemensamma reflekterande lärandeprocess.

Carina Näslund

Administratör Avlösar- och ledsagarservice 

0735- 22 88 31

förnamn.efternamn@bambi.se 

 

Jag har arbetat på Bambi sedan maj 2020. Jag arbetar med administration och rekrytering inom avlösar- och ledsagarservice. Min dag kan variera och jag tycker att det är väldigt roligt att ha kontakt med både anställda, familjer och nya potentiella medarbetare. Jag har en kandidat i sociologi och har en varierande erfarenhet av arbete inom LSS. Jag har arbetat som elevassistent, som boendepedagog på ett gruppboende samt arbetat på ett korttidshem. Jag har även arbetat som utbildare och coach inom arbetsmarknadsutbildning. Jag tycker om att arbeta med arbetsmiljöfrågor så att vi kan skapa de bästa förutsättningarna för huvudpersoner och medarbetare.

Om du är intresserad av att höra hur det är att arbeta som avlösare och ledsagare får du gärna kontakta mig!

 

Du finner mig på Söder Mälarstrand och jag nås lättast via mail eller telefon.

Erik Skogsberg

Verksamhetschef personlig assistans

0735- 22 88 06

förnamn.efternamn@bambi.se

 

Jag heter Erik Skogsberg och är sedan maj 2022 verksamhetschef för Bambis personliga assistans. Jag bor med min familj i en lägenhet i Solna. Kommer senast från en annan assistansanordnare där jag har varit Teamchef över flera assistansgrupper under sju års tid. För mig har det alltid varit viktigt att arbeta verksamhetsnära, att ha en nära relation till huvudperson och assistenter, vilket jag tror att en förutsättning för att assistansen ska kunna utformas och fungera utifrån huvudpersonens önskemål och behov. Utöver rollen som Teamchef har jag parallellt varit ordförande för assistansanordnarens HR-funktion.

Det känns verkligen inspirerande och roligt att få vara en del av Bambi, med förhoppning om att kunna bidra med erfarenhet och kunskap så att Bambis huvudpersoner ska få kunna leva sina liv fullt ut.

Jag ser nu fram emot att träffa alla huvudpersoner och anhöriga/gode män.

Ni är varmt välkomna att höra av er till mig med frågor och funderingar eller för att ses och ta en fika.

Jennifer Gunlöv

Föräldraledig

Assistanskonsult

 

Jag har arbetat på Bambi sedan 2011. Jag började min bana som avlösare, sedan vidare som personlig assistent. Efter ett par år som personlig assistent började jag studera inom HR-området. Genom utbildningen väcktes mitt intresse för personalfrågor och jag kände att det var något jag ville arbeta vidare med.

Med all min erfarenhet inom Bambis olika verksamheter, i kombination med min utbildning, ser jag nu fram mot att utvecklas och sträva mot högsta möjliga kvalitet inom Bambis personliga assistans.