Medarbetare inom administrationen

Vi som arbetar på Bambis kansli ger råd och stöd till Bambis medarbetare och huvudpersoner.

Caroline Andersson

Tf VD 

0735- 22 88 35

förnamn.efternamn@bambi.se

 

Jag har arbetat på Bambi sedan år 2010. Jag är utbildad Socionom och började min resa på Bambi som personlig assistant. Genom åren har jag jobbat med det mesta inom Bambi- som samordnare, assistanskonsult, intern utbildare, verksamhetsansvarig och verksamhetschef på vår dagliga verksamhet samt verksamhetschef inom avlösare,ledsagarservice. Mitt uppdrag just nu på Bambi är att jag är tf.VD. För mig lever Bambis värdegrund-"trygghet att våga" starkt i mig. Jag tycker att det väldigt spännande och roligt att få vara med och bidra till att huvudpersoner får leva det liv som de önskar och känna delaktighet, att familjer känner sig trygga och upplever kvalité i insatsen som Bambi utför. Att medarbetarna som jobbar på Bambi kan känna trygghet i sin yrkesroll och att de känner att det är en roll som de vill stanna i och utvecklas inom och att de känner att Bambi finns för att ge stöd och vägledning. För mig ligger delaktighet, kommunikation och ledarskap varmt om hjärtat. Har du några funderingar kring Bambi som helhet är du välkommen att höra av dig till mig. Jag finns på vårt kansli på Söder Mälarstrand men du når mig alltid på telefon, sms och/eller mail.

Erik Skogsberg

Verksamhetschef personlig assistans

0735- 22 88 06

förnamn.efternamn@bambi.se

 

Jag heter Erik Skogsberg och är sedan maj 2022 verksamhetschef för Bambis personliga assistans. Jag bor med min familj i en lägenhet i Solna. Kommer senast från en annan assistansanordnare där jag har varit Teamchef över flera assistansgrupper under sju års tid. För mig har det alltid varit viktigt att arbeta verksamhetsnära, att ha en nära relation till huvudperson och assistenter, vilket jag tror att en förutsättning för att assistansen ska kunna utformas och fungera utifrån huvudpersonens önskemål och behov. Utöver rollen som Teamchef har jag parallellt varit ordförande för assistansanordnarens HR-funktion.

Det känns verkligen inspirerande och roligt att få vara en del av Bambi, med förhoppning om att kunna bidra med erfarenhet och kunskap så att Bambis huvudpersoner ska få kunna leva sina liv fullt ut.

Jag ser nu fram emot att träffa alla huvudpersoner och anhöriga/gode män.

Ni är varmt välkomna att höra av er till mig med frågor och funderingar eller för att ses och ta en fika.

Krister Klotz

Verksamhetschef Bambi Korttidshem och Dagliga verksamhet

0735-22 88 30

förnamn.efternamn@bambi.se

 

Jag har arbetat inom Bambi sedan 2016 och tillträdde som Bitr. Enhetschef för Bambi korttidsboende hösten 2019. Innan har jag jobbat som personlig assistent och brinner för att se barn/ungdomar utvecklas. Jag vill och kommer se till att varje barn/ungdom får den absolut bästa tänkbara korttidsvistelse som de önskar. Jag finns tillhands för er som redan har korttidsboende idag och för er som är intresserade av börja eller för er som rentav bara är nyfikna på vad ett korttidsboende är för något.

 

Jag finns på Nyängvägen 49 och nås variernade tider per mail och telefon.

 

 

Cecilia Carlbom Fronda

Verksamhetschef Bambi Avlösar- & Ledsagarservice

0735 - 22 88 03

förnamn.carlbom@bambi.se

Har arbetat inom Bambi sedan 2014. Min roll som verksamhetschef för Bambis avlösar-och ledsagarservice innebär att jag får ha en positiv inverkan på såväl familjer som medarbetare. Är utbildad Socionom och har en bred erfarenhet inom social omsorg bland annat som personlig assistent och avlösare/ledsagare sedan tidigare. Jag har ett intresse av den juridiska aspekten inom LSS och jag hjälper därför gärna till med frågor kring beslut och ansökningar.

 

Jag finns på Söder Mälarstrand och nås lättast via mail, har även möjligheten till flexibla tider och kan på begäran nås kvällstider.

Therese Satola

Ekonomiansvarig

0735- 22 88 33

förnamn.efternamn@bambi.se

 

Sedan år 2013 har jag haft förmånen att få arbeta inom Bambis organisation. Under de första 7 åren har jag varit verksam i Bambis assistans, där jag fått vara med att utvecklas och inspireras tillsammans med såväl huvudpersoner som medarbetare.

 

Från februari 2021 har jag fått förtroendet att tillträda som Bambis ekonomiansvarige, en roll där jag kan kombinera min utbildning som civilekonom tillsammans med åren inom assistansen. Utifrån de medel vi har att röra oss med, ser jag fram emot allas vår fortsatta utveckling av Bambis verksamheter - där vi utformar personlig service utifrån varje huvudpersons önskemål och behov, samt arbetar för goda arbetsvillkor för våra medarbetare.

 

Välkommen att kontakta mig om du har frågor kring den ekonomiska biten eller om Bambi som organisation och arbetsgivare - mina kontaktuppgifter finner ni ovan!

Annelie Gehrke

vik. HR-Chef

0735- 22 88 00

förnamn.efternamn@bambi.se

 

Jag har varit aktiv inom Bambi sedan 1998 inom olika verksamhetsområden, så som Assistanskonsult, Verksamhetschef för korttidshemmet och Bambis dagliga Verksamhet under flera år. Utbildningsansvarig/Internutbildare, samt del i bambis Ledningsgrupp är mitt ordinarie arbete här. 

Just nu har jag till uppgift att ta hand om Bambis HR-område under tiden min kollega är föräldraledig. Tar även ibland uppdrag utanför Bambi inom chefshandledning och att utbilda/handleda arbetsgrupper inom LSS, kommunikation och bemötande. Är i grunden utbildad inom organisationsutveckling, ledarskap och LSS-juridik. Mitt fokus i vardagen är på bemötande, delaktighet, utveckling och kommunikation. Jag vill se våra medarbetare och huvudpersoner växa, utmanas, glädjas och leva. 

Jennifer Gunlöv

Ekonomi

0735-22 88 39 

förnamn.efternamn@bambi.se

 

Jag har arbetat på Bambi sedan 2011. Jag började min bana som avlösare, sedan vidare som personlig assistent. Efter ett par år som personlig assistent började jag studera inom HR-området med inriktning ekonomi. Genom utbildningen väcktes mitt intresse för personal- och ekonomifrågor och jag kände att det var något jag ville arbeta vidare med. Med all min erfarenhet inom Bambis olika verksamheter, i kombination med min utbildning, ser jag nu fram mot att utvecklas och sträva mot högsta möjliga kvalitet inom Bambi.

 

Du finner mig vid Söder Mälarstrand/Nyängsvägen och jag nås lättast via mail.

 

 

Carina Näslund

Bitr.Enhetschef Avlösar- och ledsagarservice 

0735- 22 88 31

förnamn.efternamn@bambi.se 

 

Jag har arbetat på Bambi sedan maj 2020 inom avlösar- och ledsagarservice. Min dag kan variera och jag tycker att det är väldigt roligt att ha kontakt med både anställda, familjer och nya potentiella medarbetare. Jag har en kandidat i sociologi och har en varierande erfarenhet av arbete inom LSS. Jag har arbetat som elevassistent, som boendepedagog på ett gruppboende samt arbetat på ett korttidshem. Jag har även arbetat som utbildare och coach inom arbetsmarknadsutbildning. Jag tycker om att arbeta med arbetsmiljöfrågor så att vi kan skapa de bästa förutsättningarna för huvudpersoner och medarbetare.

Om du är intresserad av att höra hur det är att arbeta som avlösare och ledsagare får du gärna kontakta mig!

 

Du finner mig på Söder Mälarstrand och jag nås lättast via mail eller telefon.

Jannica Boije Af Gennäs

Assistanskonsult

0735-22 88 08

förnamn.efternamn@bambi.se

Sozan Hull

Bemanningsansvarig

0735- 22 88 89

förnamn.efternamn@bambi.se

 

I februari 2020 började jag arbeta inom Bambi som personlig assistent.

Jag har utbildning inom media med inriktning på fotografi och journalistik men fann min passion för vård och omsorg strax före avslutade studier.

Under mina 15 givande och lärorika år inom vård och omsorg har jag arbetat inom äldreomsorg och personlig assistans samt som boendestödjare. 

Jag har även arbetat som kundansvarig och med korttidsbemanning inom LSS. 

Med min bakgrund och kunskap är jag gärna till hjälp för Dig som har relevanta frågor.

 

Du finner mig vid Söder Mälarstrand och jag nås via mail eller telefon.”

Christina Jablonski

Assistanskonsult 

073-522 88 04

förnamn.efternamn@bambi.se

 

Har arbetat inom Bambi sedan 2023. Innan dess har jag också arbetat med personlig assistans, men även andra insatser såsom boendestöd, avlösarservice och ledsagarservice. Jag har arbetat inom vård- och omsorg i många olika professioner och är i grunden utbildad sjuksköterska. Som assistanskonsult på Bambi önskar jag bidra till att skapa trygghet, kvalitet och glädje i vardagen för våra huvudpersoner. Jag vill också arbeta för att våra medarbetare har en god och trygg arbetsmiljö, så att vi skapar arbetsglädje och ger utrymme för alla att våga bidra till assistansen med sina styrkor och erfarenheter.

Du finner mig vid Söder Mälarstrand och jag nås lättast per mail och telefon.

Therese Westman

Föräldraledig

HR-ansvarig

0735- 22 88 02

förnamn.efternamn@bambi.se

 

Jag har arbetat på Bambi kansli sedan 2007, främst med personlig assistans. Under dessa 15 år har jag följt Bambis utveckling från ett mindre föräldrakooperativ till ett brukarkooperativ med flera olika verksamheter som hela tiden utvecklas för att möta huvudpersonernas behov. Jag har en utbildning från Uppsala Universitet med personalvetarinriktning och jag har ett starkt engagemang för de LSS-insatser som Bambi utför.

I min nuvarande roll som HR-ansvarig stöttar jag Bambis chefer och VD i deras personal- och arbetsgivaransvar. Jag jobbar brett med personal- och arbetsrättsliga frågor och säkerställer att det finns fungerande processer och rutiner. Jag ansvarar för facklig samverkan och förhandlingar samt att Bambi jobbar aktivt med arbetsmiljöfrågor. Kontakta mig gärna om du vill veta mer om hur Bambi skapar ’Trygghet att Våga’ för sina medarbetare.