Vi var några föräldrar som i början av 1990-talet...

Bambis historia började med vårt korttidshem. Det var några föräldrar som i början av 1990-talet inte hittade en plats där de med gott samvete ville lämna sina barn.

Föräldrarna hade alla barn med flera och omfattande funktionsnedsättningar och de sökte en plats där de tryggt kunde lämna sina barn för att få avlösning och t e x möjlighet att sova en hel natt. De letade efter en hemlik och samtidigt stimulerande miljö. En plats där värme och omtanke var en självklar del i vardagen och en miljö som skulle vara utvecklande för barnen att vistas i. 

De hittade ingen sådan plats och sökandet resulterade i att de bildade föräldrakooperativet Bambi ekonomisk förening. Kooperativet byggde upp korttidshemmet som stod färdigt att tas i bruk 1992.

När LSS infördes 1994 började Bambi även att administrera personlig assistans för de barn som hade plats på korttidshemmet. Den verksamheten har vuxit i takt med att de som var barn på 90-talet fått andra behov i takt med att de blivit äldre.

Ett annat behov var en väl fungerande avlösarservice för de familjer vars barn inte blev beviljade korttidsvistelse eller ville ha ett alternativ till avlösning. Därför finns idag avtal med Stockholms stad för att kunna erbjuda avlösarservice. Idag erbjuder vi även ledsagarservice för att man ska kunna fortsätta ha stöd genom Bambi när man blir tonåring.

Ambitionen har inte varit stark tillväxt, utan en högkvalitativ verksamhet som drivs utifrån vad de som nyttjar Bambis verksamheter önskar och har behov av.

Som ett steg i utvecklingen av kooperativet ändrades stadgarna för medlemskap våren 2015. Till medlem antas de som har erhållit plats i Bambi kortidshem, Bambis dagliga verksamhet eller anlitar Bambis assistansservice. Idag är Bambi således ett brukarkooperativ.