Vi var några föräldrar som i början av 1990-talet...

Bambis historia började med korttidshemmet. Det var några föräldrar som i början av 1990-talet inte kunde hitta en plats där de med gott samvete kunde lämna sina barn.

Föräldrarna hade alla barn med flera och omfattande funktionsnedsättningar och de sökte avlösning där de tryggt kunde lämna sina barn. De letade efter en hemlik och samtidigt stimulerande miljö. En plats där värme och omtanke var en självklar del i vardagen och en miljö som skulle vara utvecklande för barnen att vistas i.

De hittade ingen sådan plats och sökandet resulterade i att de bildade kooperativet Bambi ekonomisk förening. Bambi byggde upp korttidshemmet som stod färdigt att tas i bruk 1992.

När LSS och LASS infördes 1994 började Bambi även att administrera personlig assistans för de barn som hade plats på korttidshemmet. Den verksamheten har vuxit i takt med att de som var barn på 90-talet fått nya behov.

Ett annat behov var en väl fungerande avlösarservice för de familjer vars barn inte blev beviljade korttidsvistelse eller ville ha ett alternativ till avlösning. Därför finns idag avtal med Stockholms stad för att kunna erbjuda avlösarservice.

Ambitionen har inte varit stark tillväxt, utan en högkvalitativ verksamhet som drivs utifrån vad kooperativets medlemmar önskar och har behov av.

Som ett steg i utvecklingen av kooperativet ändrades stadgarna för medlemskap våren 2015. Till medlem antas de som har erhållit plats i Bambi kortidshem, Bambis dagliga verksamhet eller anlitar Bambis assistansservice.