Nu härjar vinterkräksjukan - fem användbara tips!

SÅ GÖR DU FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR VINTERKRÄKSJUKA
• Tvätta alltid händerna noga med tvål och vatten, framför allt före maten och när du har varit på toaletten. Handsprit påverkar inte viruset.
• Spola alltid toaletten med locket nerfällt annars sprids viruset i luften.
• Bra ventilation minskar mängden smittämnen i luften.
• Undvik kontakt med personer som har vinterkräksjuka. 
• Om du själv blir sjuk: stanna hemma i minst 1–2 dygn efter att du har blivit symptomfri.Fler nyheter