Sommarhälsning från Bambis styrelse

Sommarbrev

Efter ännu en speciell vår är sommaren äntligen här. Vi önskar er alla en fin sommar och hoppas att ni kan njuta av den vackra naturen och kanske ta ett dopp i havet.

Kom ihåg att glädjen finns i de små stunderna.

Vi vill gärna berätta om senaste tillskotten i styrelsen och passa på att tacka de som nu avslutat sina styrelseuppdrag. Vi välkomnar Anneli Backström, Anders Iveberg och Agneta Davidsson till Bambis styrelse, ni kan läsa mer om oss i styrelsen på Bambis hemsida, www.bambi.se.  Vi vill även rikta ett stort tack till Per Erik Andersson-Nordin och Lena Lindahl som valt att kliva av sina uppdrag is tyrelsen. På Bambis stämma den 19 maj summerade vi år 2020 – och påminde oss om allt vi lyckats åstadkomma tillsammans under året.

Som alltid har vi stor fokus på att förbättra verksamheterna och säkra kvaliteten för huvudpersoner och medarbetare.  Vi arbetar ständigt med att Bambis värdegrund "trygghet att våga" ska prägla alla verksamheter och innebär:

  • att huvudpersonen kan skapa sig ett självständigt liv
  • att föräldrar vågar lämna över omsorgen om sitt barn till en annan vuxen
  • att anhöriga ska känna tillit
  • att skapa en yrkesroll att växa i och stanna i
  • att organisationen präglas av trygghet att våga samarbeta


Vi längtar efter att ha fysiska möten igen, men vilar i den stora fördelen med alla digitala möjligheter är att fler kan ta del av mötena. 


Vi önskar Er en härlig sommar!

Bambi styrelse genom ordförande Anna Hultberg och vice ordförande Bo StenhammarFler nyheter