Inom Bambi bryr vi oss om varandra!

Tillsammans bygger vi en snällhetskultur

Forskning visar att en ”snällhetskultur” höjer kvaliteten, samarbetet blir mer effektivt och kreativiteten ökar. De två forskarna Emma Seppälä, doktor i psykologi, och Kim Cameron, professor i ledarskap och organisation, har gjort en översikt över aktuell forskning, inklusive deras egen, inom området ”snällhetskultur inom företag” och skrivit en artikel i Harvard Business Review. 

De har hittat nycklarna till hur en hälsosam företagskultur ser ut. Snällhet handlar inte om mesighet, kravlöshet eller konflikträdsla. Snällhet är ett aktivt val av förhållningssätt och är tydligt handlingsorienterat och handlar om att vilja andra väl. När vi känner tillit och är hjälpsamma mot varandra blir samarbetet mer effektivt.

 

Enligt Kim Camerons forskning rymmer en positiv företagskultur sex olika beteenden. Det är att:

1. Bry sig om, intressera sig och känna ansvar för varandra.

2. Stötta varandra, vara vänlig och visa medkänsla när andra har det tufft.

3. Undvika att skuldbelägga och förlåta misstag.

4. Inspirera varandra i arbetet.

5. Betona det meningsfulla med arbetet.

6. Behandla varandra med respekt, tacksamhet, tillit och integritet.

 I våra basutbildningar talar vi om vikten av att motivera sina handlingar och handla genomtänkt.  Hur vi väljer att handla och hur vi väljer att bete oss mot varandra skapar olika kulturer. Ditt beteende smittar av sig på dina kollegor.  Så om vi väljer att inom Bambi hälsa på alla, visa vårt engagemang, ge andra positiv feed-back, vågar berätta om vi gjort fel, lyssnar aktivt på den som vill säga något och bryr oss om varandra så kan vi skapa en ”snällhetskultur”. Är Du med?

Karin Sääf Göransson (VD)

 Fler nyheter