Gör LSS till en valfråga - öppet brev till Bambis huvudpersoner, anhöriga och medarbetare

Tyvärr pågår en nedmontering inom funktionshinderpolitiken i Sverige. Det har gått så långt att många av våra huvudpersoners behov och möjlighet att leva sina liv har ifrågasatts genom att LSS-insatser dragits ner eller ibland helt tagits bort. Deras frihet inskränks och de kan inte längre leva ett självständigt liv utan riskerar att bli beroende av institutioner och sjukvård.

Den pågående LSS-utredningen som ska vara klar i oktober i år ser ut att komma med förslag som minskar möjligheten att få personlig assistans för många människor. De kommer istället att föreslå andra insatser som vi idag vet väldigt lite om vad de kommer att innebära för Bambis huvudpersoner. De utreder också att byta huvudman för assistansersättningen från staten (Försäkringskassan) till kommunerna vilket troligtvis kommer att medföra stora skillnader i det stöd man kan få beroende på i vilken kommun du bor. 

Idag har vi svårt att veta hur framtiden kommer att se ut inom LSS-området. Vem kommer att kunna få personlig assistans? Kommer insatsen avlösarservice och ledsagarservice att finnas kvar? Det enda vi vet är att Bambi har funnits i 25 år och vår strävan är att finnas till i åtminstone 25 år till. Styrelsen och VD följer noga utvecklingen för att säkra Bambis framtid för att kunna fortsätta vara en del i att ge människor med funktionsnedsättningar möjlighet att leva ett självständigt liv med goda levnadsvillkor.

Möjligheterna måste bli fler än hindren och det vill vi bidra till. Bambi är ingen funktionsrättsorganisation, men tror att vi är starka tillsammans. Vi sprider gärna goda budskap som andra organisationer framför och där kan du som anlitar Bambi för dina LSS-insatser, ni som familj och du som medarbetare göra en insats.

Vi måste alla bidra till att göra välfärdsfrågorna, och framförallt möjligheten att ha personlig assistans, till en valfråga. Hur kan vi göra det? Prata med alla du möter som inte har så mycket kunskap inom detta område och berätta för dem att Sverige är på väg att bli ett samhälle där människor med omfattande funktionsnedsättningar riskerar att hamna utanför samhället utan möjlighet till självbestämmande och ett liv i frihet. Vad kan du mer göra? Skriv hur du har det på Facebook och vad du är rädd håller på att hända. Mejla till politiker. Diskutera i valstugorna när de kommer fram!

Med dessa rader vill vi mana till kamp men också inge lite mod och hopp om att vi inom Bambi gör vad vi kan för att ha uppsikt över vad som händer och hitta strategier för att kunna fortsätta driva Bambi. 

                                                                        Styrelsen för kooperativet BambiFler nyheter