Bambi behöver fler medarbetare!

Det är verkligen speciella tider nu, men Bambis verksamheter behöver fortsätta att fungera med hög kvalitet. Våra huvudpersoner och dess anhöriga behöver känna Trygghet att våga komma till Korttidshem eller Daglig Verksamhet som vanligt, eller ta emot personliga assistenter, avlösare eller ledsagare i sitt hem.

Som alltid så gör Bambis medarbetare en fullständigt fantastisk insats genom att varje dag möjliggöra för huvudpersonerna att fortsätta med sin vardag. Med kunskap, empati och självkännedom vill vi att Bambis medarbetare känner Trygghet att våga gå till jobbet.

Våra medarbetare vet att vi jobbar med personer i en riskgrupp och tar också ansvar för att stanna hemma vid symptom. De ska känna Trygghet att våga sjukanmäla sig och stanna hemma. Därför behöver vi bli fler medarbetare på Bambi!

-Kanske är du egenföretagare, kulturarbetare eller student och har möjlighet att jobba extra?

-Kanske känner du någon som du tror skulle passa på Bambi?

Vi välkomnar alla som kan tänka sig att jobba som timvikarier nu och en tid framåt att söka till Bambi.

Kontakta Therese Westman på 0735228802 för mer information eller skicka din ansökan till rekrytering@bambi.se.

Tillsammans blir vi starka och skapar Trygghet att våga för alla.Fler nyheter