Bambi står väl rustade inför framtiden

Bambi är väl utrustat för framtiden

De senaste månaderna tillhör de mest utmanande i Bambis snart 28-åriga historia. Många av våra huvudpersoner tillhör riskgrupper för Covid -19 vilket inneburit att vi utsatts för nya stora och allvarliga risker för både huvudpersoner och medarbetare. För att möta de nya förutsättningarna har vi ställt om stora dela av verksamheten för att motsvara behoven här och nu. Arbetet har gått förhållandevis snabbt och resultatet blivit väldigt bra, tack vare många engagerade och ansvarstagande medarbetare.

 

Alla medarbetare följer sedan februari nya strikta hygienrutiner för att minska risken för smitta. För att säkra hälsan för Bambis huvudpersoner och medarbetare  har vi arbetet aktivt med att stötta medarbetare att inte riskera människor i sin närhet. Sjukfrånvaron har varit mycket högre än normalt under mars och april. Ett kvitto på att våra medarbetare som drabbats tagit  de nya riktlinjerna på stort allvar.

På Bambi försöker vi tillmötesgå varje individuellt önskemål om skyddsmaterial så att huvudpersoner och familjer och även medarbetare ska kunna känna sig trygga.   Även om skyddsutrustning till viss del fortfarande är en bristvara i samhället, så har material delats ut efter behov och önskemål.                                                                      

Många har valt att söka anställning hos oss vilket är jätteroligt! Vi erbjuder trygga anställningsformer, god arbetsmiljö och ett stort mått kompetensutveckling. Alla nyanställda erbjuds utbildning i små grupper eller  introduktionsutbildning i digital form under personlig ledning av våra utbildningsansvariga.   För medarbetare som jobbat ett tag finns handledning och vidareutbildning för fortsatt kompetensutveckling.  

 Med gemensamma krafter har alla inom Bambi ställt om verksamheten och är väl rustade inför framtiden.

Om du ärassistansberättigad och är i behov av en utföraresom sätter kvalitet och medarbetar i första rummet- kontakta oss så kan vi berätta mera.

 

Vill du veta mer om hur vi arbetar? Kontaktar Erik Hagberg på erik.hagberg@bambi.se eller 0733- 40 51 43 

 Om du är anhörig och vill prata med någon med erfarenhet av att vara  anhörig kontakta gärna Annika Ahlstedt som är förälder, styrelseledamot och medlemsanvarig i Bambi ekonomisk förening. Du når Annika på 070/922 91 49Fler nyheter