Juridisk rådgivning på Bambi

Bättre stöd till Bambis medlemmar

Bambi har under våren tecknat ett samarbetsavtal med funktionsrättsjuristen. Förutsättningarna för att få sina behov tillgodosedda har blivit svårare. Detta drabbar familjer och huvudpersoner som efterfrågar stöd för att kunna leva ett liv som andra. 

Är du medlem i Bambi ekonomisk förening och är i behov av stöd- tveka inte att höra av dig till någon på kansliet.Fler nyheter