Kommunal Stockholms län

Kontaktuppgifter till dina ombud inom Kommunal

När du arbetar inom någon av Bambis verksamheter och vill vara fackligt ansluten är Kommunal i Stockholm ett lämpligt förbund. Bambis arbetsgivarorganisation KFO (Kooperationens Förhandlingsorganisation) förhandlar med Kommunal när det gäller exempelvis kollektivavtal för våra medarbetare. Kommunal har kollektivavtal för till exempel personliga assistenter, avlösare och om du arbetar på vårt korttidshem.

Kontakta Kommunal om du vill bli medlem, eller om du är medlem, om du har frågor om ditt kollektivavtal:

Gemensam mailadress: gullmarsplan-ppa.stockholm@kommunal.se

Robert Mjörnberg (Regionalt Fackligt ombud): mobil 072-557 17 00, e-post: robert.mjornberg@kommunal.se

Annelie Carlsson (Regionalt Fackligt ombud): mobil 073 023 58 51, e-post: annelie.carlsson@kommunal.se