Personlig assistans

Individuellt anpassad
- precis som du vill ha den!

Daglig verksamhet

Främjar Din utveckling
- ökar Din möjlighet
till delaktighet

Korttidshem

Ditt andra hem
- miljöombyte och stimulans
- trygghet och omtanke

Avlösarservice & Ledsagarservice

Professionella avlösare & ledsagare
- som passar hela familjen


Bambi på Facebook

Värdegrund

"Trygghet att våga" - vårt sätt att leva upp till lagens intentioner.

Läs mer

Kooperativet Bambi

Bambi ekonomisk förening är ett unikt kooperativt företag som drivs av sina idéer och inte av vinstintresse.

Läs mer

Bli medarbetare hos oss

Kooperativet strävar efter att vara en bra arbetsgivare. Vi vill skapa en personlig relation till alla medarbetare och ge stöd till utveckling och ökad kompetens.

Läs mer